Pe  17 ianuarie, Centrul European de Formare și Informare în parteneriat cu Liceul Teoretic „Ion Creangă” din Bălţi au sărbătorit Ziua Culturii Naţionale şi Mihai Eminescu – 167 de ani de la naştere. Evenimentul a avut loc în Clubul Cărţii al Bibliotecii Ştiinţifice Universitare „Alecu Russo”.

Ghidaţi de Alina Cojocaru, profesoară de limbă română, elevii claselor XII C, XI [Umanist], XII F [Arte], au prezentat Medalionul literar–muzical „Dor de Eminescu”. Elevii au recitat poezii şi au interpretat melodii pe versurile lui Mihai Eminescu, dar și melodii dedicate Luceafărului literaturii române.

IMG_7197.JPG

Cu acest prilej Valentina Topalo, coordonator al Centrului Activităţi Infobibliotecare a prezentat expoziţia „Pe mine mie redă-mă”, în care a elogiat personalitatea lui Mihai Eminescu. Valentina Topalo i-a îndemnat pe elevi să studieze mai amănunțit creația eminesciană și să se mândrească de simbolul literaturii române.

img_7164

Marina Magher, coordonator al Centrului de Informare al României a prezentat expoziţia on-line „Toate-s vechi şi nouă toate”. Expoziția a trecut în revistă cele mai recente apariții editoriale în eminescologie, dar și informații inedite privind traducerile operei eminesciene și actualitatea ei din publicațiile tipărite și cele electronice.

În susţinerea importanţei acestei zile – Ziua Culturii Naţionale şi Ziua lui Mihai Eminescu, Centrul European de Formare şi Informare din Bălţi a donat Liceului Teoretic „Ion Creangă” un set de cărţi despre Mihai Eminescu.

IMG_7199.JPG